Program Asasi atau Sijil Bahasa & Sastera Arab anjuran Akademi Darul Tauhid merupakan program yang merangkumi ilmu-ilmu asas tentang Bahasa Arab. Ia adalah program wajib bagi semua pelajar untuk semua program Diploma di Akademi Darul Tauhid.

 

Ini dirangka bagi melahirkan pelajar-pelajar yang bersedia untuk menerokai lautan ilmu Islam yang luas di peringkat lebih tinggi yang memerlukan penguasaan Bahasa Arab yang baik.

 

 

 

Peluang Kerjaya

 

  • Tidak berkenan (program ini adalah syarat untuk memasuki program Diploma di Akademi Darul Tauhid atau di institusi lain)

 

 

 

Mod Program

 

Program ini mempunyai dua (2) mod; Mod Penuh (Biasa) dan Mod Mustami’. Kuliah dan tutorial hanya diadakan pada hujung minggu sahaja, iaitu pada hari Sabtu.

 

 

 

Syarat Kemasukan

 

  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kepujian/ Kredit, atau Syahadah atau sijil sekolah agama swasta atau pondok
  • Beragama Islam
  • Boleh membaca Al-Quran dengan baik
  • Tiada syarat kemasukan bagi Mod Mustami’ –terbuka kepada sesiapa sahaja yang berminat

 

 

 

Jadual Kuliah & Tutorial

 

Sabtu

10.00 am – 1.30 pm

Kuliah

1.30 pm – 2.30 pm

Rehat

2.30 pm – 4.30 pm

Kuliah

 

 

 

Senarai Subjek

 

Subjek/Kursus

Jam Kredit

Semester 1 Asasi

Qa’idah Nuraniyyah 1

2

Aqidah Islamiyyah

2

Akhlaq Islami

3

Hafazan & Tajwid 1

2

Al-Madinah Buku 1

2

Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 1

2

Semester 2 Asasi

Qa’idah Nuraniyyah 2

2

Al-Madinah Buku 2

2

Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 2

2

Hadith Nabawi 1

2

Hafazan & Tajwid 2

2

Balaghah 1

2

Semester 3 Asasi

Al-Madinah Buku 3

2

Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 3

2

Balaghah 2

2

Adab Jahiliyy

2

Nusus Adabiyyah

2

Hadith Nabawi 2

2

Jumlah Jam Kredit

37

 

 

Susunan atau senarai subjek mungkin berubah dari masa ke masa bergantung kepada keputusan Akademi.