Diploma Pengajian Islam anjuran Akademi Darul Tauhid merupakan program induk yang merangkumi ilmu-ilmu asas tentang ajaran Islam. Ia terbahagi kepada tiga (3) pengkhususan ialah Bidang Syariah, Bidang Pengubatan Islam, dan Bidang Hadith.

 

Ini dirangka bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berketerampilan dan berkemampuan menyampaikan ilmu dan dakwah kepada masyarakat setempat, di samping menceburkan diri dalam kerjaya di bidang pendidikan, penyelidikan, penerbitan, dan sebagainya yang relevan demi memartabatkan agama Islam.

 

 

 

Peluang Kerjaya

 

 • Penolong Pegawai atau Pendaftar di badan-badan berteraskan Islam
 • Peluang kerjaya di organisasi Islam dan badan-badan dakwah
 • Penolong Pegawai Penasihat Syariah di badan swasta
 • Guru agama di sekolah atau pusat pengajian Islam, masjid, dan surau
 • Penulis dan pembantu penyelidik (research assistant)
 • Pendakwah Bebas

 

 

 

Mod Program

 

Program ini mempunyai dua (2) mod; Mod Penuh (Biasa) dan Mod Mustami’. Kuliah dan tutorial hanya diadakan pada hujung minggu sahaja, iaitu pada hari-hari Sabtu dan/atau Ahad yang terpilih.

 

 

 

Syarat Kemasukan

 

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kepujian/ Kredit, atau Syahadah atau sijil sekolah agama swasta atau pondok
 • Beragama Islam
 • Boleh membaca Al-Quran dengan baik
 • Tiada syarat kemasukan bagi Mod Mustami’ –terbuka kepada sesiapa sahaja yang berminat

 

 

 

Jadual Kuliah & Tutorial

 

Sabtu atau Ahad

9.30 am – 1.30 pm

Kuliah

1.30 pm – 2.30 pm

Rehat

2.30 pm – 5.30 pm

Kuliah

 

  Senarai Subjek Asasi

              (Program Asasi juga dikenali sebagai Sijil Bahasa & Sastera Arab)

   

  Subjek/Kursus

  Jam Kredit

  Semester 1 Asasi

  Qa’idah Nuraniyyah 1

  2

  Aqidah Islamiyyah

  2

  Akhlaq Islami

  3

  Hafazan & Tajwid 1

  2

  Al-Madinah Buku 1

  2

  Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 1

  2

  Semester 2 Asasi

  Qa’idah Nuraniyyah 2

  2

  Al-Madinah Buku 2

  2

  Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 2

  2

  Hadith Nabawi 1

  2

  Hafazan & Tajwid 2

  2

  Balaghah 1

  2

  Semester 3 Asasi

  Al-Madinah Buku 3

  2

  Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 3

  2

  Balaghah 2

  2

  Adab Jahiliyy

  2

  Nusus Adabiyyah

  2

  Hadith Nabawi 2

  2

  Jumlah Jam Kredit

  37

   

   

   

  Jadual Silibus Tahun Kedua (Diploma Pengajian Islam)

  SUBJEK-SUBJEK TAHUN 1 DAN 2 BAGI SEMUA PENGKHUSUSAN DALAM DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM ADALAH SAMA

  TAHUN 2

  Semester 1

  Semester 2

  Semester 3

  Subjek

  Kredit

  Subjek

  Kredit

  Subjek

  Kredit

  Tarikh Tashri’

  3

  Pengantar Ulum Al-Qur’an

  3

  Pengantar Usul At-Tafsir

  3

  Fiqh Sunnah (Ibadat)

  3

  Fiqh Sunnah (Munakahat)

  3

  Tuhfah Thaniyah (Nahu) 2

  2

  Madkhal ila Al-Fiqh Al-Islami

  3

  Tamadun Islam

  2

  Aqidah Islamiyyah 3

  2

  Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 4

  2

  Tuhfah Thaniyah (Nahu) 1

  2

  Hadith Nabawi 3

  2

  Ulum Al-Hadith

  3

  Mustalah Al-Hadith 1

  3

  Dakwah Islamiyyah

  3

  Sirah Nabawiyyah

  3

  Aqidah Islamiyyah 2

  2

  Kitab-Kitab As-Sunnah 1

  3

  Jumlah

  17

  Jumlah

  15

  Jumlah

  15

   

  Jadual Silibus Tahun Ketiga (Pengkhususan Bidang Syariah)

  TAHUN 3

  Semester 1

  Semester 2

  Semester 3

  Subjek

  Kredit

  Subjek

  Kredit

  Subjek

  Kredit

  Pengantar Usul Al-Fiqh

  3

  Hadith Ahkam

  3

  Kertas Projek

  2

  Perbankan & Kewangan Islam

  3

  Kaedah Penyelidikan

  2

  Fiqh Sunnah (Mawarith)

  3

  Sistem Perundangan Islam M’sia

  3

  Qawa’id Fiqhiyyah

  3

  Siyasah Shar’iyyah

  3

  Tafsir Al-Qur’an

  3

  Fiqh Sunnah (Jinayat)

  3

  Asas Ekonomi Islam

  3

  Fiqh Sunnah (Muamalat)

  3

  Nizam Al-Qadha’

  3

  Fiqh Muqaran

  3

  Ayat Ahkam

  3

  Asas Ilmu Falak

  3

  Pengurusan Fatwa

  3

  Jumlah

  18

  Jumlah

  17

  Jumlah

  17

   

  Jadual Silibus Tahun Ketiga (Pengkhususan Bidang Hadith)

  TAHUN 3

  Semester 1

  Semester 2

  Semester 3

  Subjek

  Kredit

  Subjek

  Kredit

  Subjek

  Kredit

  Pengantar Usul Al-Fiqh

  3

  Ayat Ahkam

  3

  Kertas Projek

  2

  Mustalah Al-Hadith 2

  3

  Kaedah Penyelidikan

  2

  Fiqh Sunnah (Mawarith)

  3

  Kitab-Kitab As-Sunnah 2

  3

  Qawa’id Fiqhiyyah

  3

  Siyasah Shar’iyyah

  3

  Tafsir Al-Qur’an

  3

  Madkhal ila Jarh wa Ta’dil

  3

  Kitab-Kitab As-Sunnah 4

  3

  Fiqh Sunnah (Muamalat)

  3

  Fiqh Sunnah (Jinayat)

  3

  Jarh wa Ta’dil

  3

  Hadith Ahkam

  3

  Kitab-Kitab As-Sunnah 3

  3

  Takhrij Hadith

  3

  Jumlah

  18

  Jumlah

  17

  Jumlah

  17

   

  Jadual Silibus Tahun Ketiga (Pengkhususan Bidang Pengubatan Islam)

  TAHUN 3

  Semester 1

  Semester 2

  Semester 3

  Subjek

  Kredit

  Subjek

  Kredit

  Subjek

  Kredit

  Pengantar Usul Al-Fiqh

  3

  Ayat & Hadith Perubatan

  3

  Praktikum

  2

  Tibb Nabawi (Ibn Qayyim) 1

  3

  Pengantar Kaunseling Islam

  2

  Fiqh Sunnah (Mawarith)

  3

  Hukum Ruqyah & Tamimah 1

  3

  Isu-Isu Rawatan Komplimentari

  3

  Tibb Nabawi (Az-Zahabi)

  3

  Tafsir Al-Qur’an

  3

  Fiqh Sunnah (Jinayat)

  3

  Hukum Ruqyah & Tamimah 3

  3

  Fiqh Sunnah (Muamalat)

  3

  Tibb Nabawi (Ibn Qayyim) 2

  3

  Pengantar Psikologi Islam

  3

  Alam Jin & Syaitan

  3

  Hukum Ruqyah & Tamimah 2

  3

  Fatwa-Fatwa Perubatan

  3

  Jumlah

  18

  Jumlah

  17

  Jumlah

  17

   Susunan atau tertib subjek dalam setiap semester mungkin berubah dan berlainan daripada ini berdasarkan keputusan Akademi dari masa ke masa

   

  Sila klik di pautan di sebelah ini untuk maklumat terperinci berkenaan program ini ->