Diploma Pengurusan Islam anjuran Akademi Darul Tauhid merupakan program yang merangkumi ilmu-ilmu asas tentang pengurusan dan pentadbiran menurut kaca mata Islam. Ia terbahagi kepada dua (2) pengkhususan ialah Pengurusan Perniagaan, Pengurusan Masjid & Surau, dan Pengurusan Haji & Umrah.

Ini dirangka bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berketerampilan dan berkemampuan menyampaikan ilmu dan dakwah kepada masyarakat setempat, di samping menceburkan diri dalam kerjaya di bidang pendidikan, penyelidikan, penerbitan, dan sebagainya yang relevan demi memartabatkan agama Islam.

 

Peluang Kerjaya

 • Penolong Pengurus atau Pegawai atau Pendaftar di badan-badan berteraskan Islam
 • Peluang kerjaya di organisasi Islam dan badan-badan dakwah
 • Penolong Pegawai Penasihat atau Konsultan di badan swasta
 • Nazir atau pengurus pusat pengajian Islam, masjid, dan surau
 • Penulis dan pembantu penyelidik (research assistant)
 • Pendakwah Bebas

Mod Program

Program ini mempunyai dua (2) mod; Mod Penuh (Biasa) dan Mod Mustami’. Kuliah dan tutorial hanya diadakan pada hujung minggu sahaja, iaitu pada hari-hari Sabtu dan/atau Ahad yang terpilih.

 

Syarat Kemasukan

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kepujian/ Kredit, atau Syahadah atau sijil sekolah agama swasta atau pondok
 • Beragama Islam
 • Boleh membaca Al-Quran dengan baik
 • Tiada syarat kemasukan bagi Mod Mustami’ –terbuka kepada sesiapa sahaja yang berminat

 

Jadual Kuliah & Tutorial

Sabtu atau Ahad

9.30 am – 1.30 pm

Kuliah

1.30 pm – 2.30 pm

Rehat

2.30 pm – 5.30 pm

Kuliah

Senarai Subjek Asasi

            (Program Asasi juga dikenali sebagai Sijil Bahasa & Sastera Arab)

 

Subjek/Kursus

Jam Kredit

Semester 1 Asasi

Qa’idah Nuraniyyah 1

2

Aqidah Islamiyyah

2

Akhlaq Islami

3

Hafazan & Tajwid 1

2

Al-Madinah Buku 1

2

Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 1

2

Semester 2 Asasi

Qa’idah Nuraniyyah 2

2

Al-Madinah Buku 2

2

Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 2

2

Hadith Nabawi 1

2

Hafazan & Tajwid 2

2

Balaghah 1

2

Semester 3 Asasi

Al-Madinah Buku 3

2

Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 3

2

Balaghah 2

2

Adab Jahiliyy

2

Nusus Adabiyyah

2

Hadith Nabawi 2

2

Jumlah Jam Kredit

37

    Jadual Silibus Tahun Kedua (Diploma Pengurusan Islam)

    SUBJEK-SUBJEK TAHUN 1 DAN 2 BAGI SEMUA PENGKHUSUSAN DALAM DIPLOMA PENGURUSAN ISLAM ADALAH SAMA

     

    TAHUN 2

    Semester 1

    Semester 2

    Semester 3

    Subjek

    Kredit

    Subjek

    Kredit

    Subjek

    Kredit

    Tarikh Tashri’

    3

    Pengantar Ulum Al-Qur’an

    3

    Pengantar Usul At-Tafsir

    3

    Fiqh Sunnah (Ibadat)

    3

    Fiqh Sunnah (Munakahat)

    3

    Tuhfah Thaniyah (Nahu) 2

    2

    Madkhal ila Al-Fiqh Al-Islami

    3

    Tamadun Islam

    2

    Aqidah Islamiyyah 3

    2

    Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 4

    2

    Tuhfah Thaniyah (Nahu) 1

    2

    Hadith Nabawi 3

    2

    Ulum Al-Hadith

    3

    Mustalah Al-Hadith 1

    3

    Dakwah Islamiyyah

    3

    Sirah Nabawiyyah

    3

    Aqidah Islamiyyah 2

    2

    Kitab-Kitab As-Sunnah 1

    3

    Jumlah

    17

    Jumlah

    15

    Jumlah

    15

     

    Jadual Silibus Tahun Ketiga (Pengkhususan Pengurusan Perniagaan)

     

    TAHUN 3

    Semester 1

    Semester 2

    Semester 3

    Subjek

    Kredit

    Subjek

    Kredit

    Subjek

    Kredit

    Pengantar Usul Al-Fiqh

    3

    Kaedah Penyelidikan

    2

    Praktikum & Kertas Projek

    2

    Pengantar Pengurusan Islam

    3

    Pengantar Pemasaran

    3

    Fiqh Sunnah (Mawarith)

    3

    Prinsip Ekonomi Islam

    3

    Prinsip Akaun

    3

    Pengurusan Strategik

    3

    Tafsir Al-Qur’an

    3

    Fiqh Sunnah (Jinayat)

    3

    Kesihatan, Keselamatan & Persekitaran

    3

    Fiqh Sunnah (Muamalat)

    3

    Isu-Isu Pengurusan Islam

    2

    Pengantar Pengurusan Kewangan

    3

    Pentadbiran Perniagaan

    3

    E-Commerce

    3

    Tingkah Laku Organisasi

    3

    Jumlah

    18

    Jumlah

    16

    Jumlah

    17

      Jadual Silibus Tahun Ketiga (Pengkhususan Pengurusan Masjid & Surau)

       

      TAHUN 3

      Semester 1

      Semester 2

      Semester 3

      Subjek

      Kredit

      Subjek

      Kredit

      Subjek

      Kredit

      Pengantar Usul Al-Fiqh

      3

      Kaedah Penyelidikan

      2

      Praktikum & Kertas Projek

      2

      Pengantar Pengurusan Islam

      3

      Pengantar Pemasaran

      3

      Fiqh Sunnah (Mawarith)

      3

      Prinsip Ekonomi Islam

      3

      Prinsip Akaun

      3

      Pengurusan Orang Ramai

      3

      Tafsir Al-Qur’an

      3

      Fiqh Sunnah (Jinayat)

      3

      Tingkah Laku Organisasi

      3

      Fiqh Sunnah (Muamalat)

      3

      Isu-Isu Pengurusan Islam

      2

      Pengantar Pengurusan Kewangan

      3

      Pentadbiran Perniagaan

      3

      Pengurusan Masjid & Surau

      3

      Kesihatan, Keselamatan & Persekitaran

      3

      Jumlah

      18

      Jumlah

      16

      Jumlah

      17

       

      Jadual Silibus Tahun Ketiga (Pengkhususan Pengurusan Haji & Umrah)

      TAHUN 3

      Semester 1

      Semester 2

      Semester 3

      Subjek

      Kredit

      Subjek

      Kredit

      Subjek

      Kredit

      Usul Al-Fiqh

      3

      Kaedah Penyelidikan

      2

      Praktikum & Kertas Projek

      2

      Pengantar Pengurusan Islam

      3

      Manasik/Praktikal Haji dan Umrah

      3

      Fiqh Sunnah (Mawarith)

      3

      Sejarah Masjid Haram dan Nabawi

      3

      Perkhidmatan Pelanggan

      3

      Pengurusan Orang Ramai/Konflik

      3

      Tafsir Al-Qur’an

      3

      Fiqh Sunnah (Jinayat)

      3

      Tingkah Laku Organisasi

      3

      Fiqh Sunnah (Muamalat)

      3

      Isu-Isu Pengurusan Haji dan Umrah

      2

      Pengantar Pengurusan Kewangan

      3

      Pentadbiran Perniagaan

      3

      Pengurusan Perjalanan

      3

      Kesihatan, Keselamatan & Persekitaran

      3

      Jumlah

      18

      Jumlah

      16

      Jumlah

      17

       

       

      Susunan atau tertib subjek dalam setiap semester mungkin berubah dan berlainan daripada ini berdasarkan keputusan Akademi dari masa ke masa

      Sila muat turun dan baca maklumat terperinci berkenaan program ini dengan klik pada pautan di sebelah ->