Diploma Psikologi Islam anjuran Akademi Darul Tauhid merupakan program yang memperkenalkan ilmu-ilmu asas tentang psikologi dan kaunseling menurut kaca mata Islam. Ia juga mengandungi kajian perbandingan antara perspektif Islam dan Barat dalam bidang ini.

Ini dirangka bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berketerampilan dan berkemampuan menyampaikan ilmu dan dakwah kepada masyarakat setempat, di samping menceburkan diri dalam kerjaya di bidang pendidikan, penyelidikan, penerbitan, dan sebagainya yang relevan demi memartabatkan agama Islam.

 

Peluang Kerjaya

  • Penolong Kaunselor di badan-badan agama atau swasta
  • Peluang kerjaya di organisasi Islam dan badan-badan dakwah
  • Penolong Pegawai Penasihat atau Konsultan di badan swasta
  • Penulis dan pembantu penyelidik (research assistant)
  • Juru Kaunseling Bebas

 

Mod Program

Program ini mempunyai dua (2) mod; Mod Penuh (Biasa) dan Mod Mustami’. Kuliah dan tutorial hanya diadakan pada hujung minggu sahaja, iaitu pada hari-hari Sabtu dan/atau Ahad yang terpilih.

 

Syarat Kemasukan

  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kepujian/ Kredit, atau Syahadah atau sijil sekolah agama swasta atau pondok
  • Beragama Islam
  • Boleh membaca Al-Quran dengan baik
  • Tiada syarat kemasukan bagi Mod Mustami’ –terbuka kepada sesiapa sahaja yang berminat

 

Jadual Kuliah & Tutorial

Sabtu atau Ahad

9.30 am – 1.30 pm

Kuliah

1.30 pm – 2.30 pm

Rehat

2.30 pm – 5.30 pm

Kuliah

 

 

 

 

Senarai Subjek Asasi

            (Program Asasi juga dikenali sebagai Sijil Bahasa & Sastera Arab)

 

Subjek/Kursus

Jam Kredit

Semester 1 Asasi

Qa’idah Nuraniyyah 1

2

Aqidah Islamiyyah

2

Akhlaq Islami

3

Hafazan & Tajwid 1

2

Al-Madinah Buku 1

2

Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 1

2

Semester 2 Asasi

Qa’idah Nuraniyyah 2

2

Al-Madinah Buku 2

2

Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 2

2

Hadith Nabawi 1

2

Hafazan & Tajwid 2

2

Balaghah 1

2

Semester 3 Asasi

Al-Madinah Buku 3

2

Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 3

2

Balaghah 2

2

Adab Jahiliyy

2

Nusus Adabiyyah

2

Hadith Nabawi 2

2

Jumlah Jam Kredit

37

 

 

 

Jadual Silibus Tahun Kedua (Diploma Psikologi Islam)

 

TAHUN 2

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Subjek

Kredit

Subjek

Kredit

Subjek

Kredit

Tarikh Tashri’

3

Pengantar Ulum Al-Qur’an

3

Pengantar Usul At-Tafsir

3

Fiqh Sunnah (Ibadat)

3

Fiqh Sunnah (Munakahat)

3

Tuhfah Thaniyah (Nahu) 2

2

Madkhal ila Al-Fiqh Al-Islami

3

Tamadun Islam

2

Aqidah Islamiyyah 3

2

Al-Arabiyyah Bayna Yadayk 4

2

Tuhfah Thaniyah (Nahu) 1

2

Hadith Nabawi 3

2

Ulum Al-Hadith

3

Mustalah Al-Hadith 1

3

Dakwah Islamiyyah

3

Sirah Nabawiyyah

3

Aqidah Islamiyyah 2

2

Kitab-Kitab As-Sunnah 1

3

Jumlah

17

Jumlah

15

Jumlah

15

 

Jadual Silibus Tahun Ketiga (Diploma Psikologi Islam)

 

TAHUN 3

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Subjek

Kredit

Subjek

Kredit

Subjek

Kredit

Pengantar Usul Al-Fiqh

3

Kaedah Penyelidikan

2

Praktikum & Kertas Projek

2

Pengantar Psikologi Islam

3

Strategi Kaunseling Islam & Barat

3

Fiqh Sunnah (Mawarith)

3

Pengantar Psikologi (Barat)

3

Prinsip Komunikasi Islam

3

Kaunseling Keluarga

3

Tafsir Al-Qur’an

3

Fiqh Sunnah (Jinayat)

3

Tingkah Laku Manusia

3

Fiqh Sunnah (Muamalat)

3

Isu-Isu Psikologi & Kaunseling

2

Psikologi Dakwah & Sosial

3

Pengantar Bimbingan & Kaunseling

3

Motivasi dan Pengurusan Emosi

3

Terapi Kerohanian

3

Jumlah

18

Jumlah

16

Jumlah

17

 

 Susunan atau tertib subjek dalam setiap semester mungkin berubah dan berlainan daripada ini berdasarkan keputusan Akademi dari masa ke masa.

Sila klik pada pautan di sebelah ini untuk maklumat terperinci tentang program ini ->